Att ta sig mellan Malmö centralstation i Sverige och Köpenhamn i Danmark är idag mycket enkelt och du kan ta dig mellan de två grannländerna med olika transportmedel. Oavsett om du föredrar bil, tåg eller båt kommer du att hitta en snabb och enkel förbindelse. Många människor bor i Skåne men jobbar i Köpenhamn, tack vare att det finns så nära och bra förbindelser mellan de båda länderna nu för tiden.

I juli år 2000 stod Öresundsbron, eller Öresundsförbindelsen som den också kallas för, klar. Det är en 15,9 km lång fast förbindelse som sträcker sig mellan Malmö och Köpenhamn. Förbindelsen består av motorväg samt dubbelspårig järnväg, vilket gör det enkelt att ta sig till Danmark från Sverige, både med och utan bil. Jämfört med innan bron byggdes har trafiken mellan Sverige och Danmark femdubblats och det har skapat Öresundsregionen.

Öresundsregionen

Öresundsregionen är ett begrepp som bildades i samband med bygget av Öresundsbron. Regionen omfattas av Skåne i Sverige och av östra Danmark. Den nära förbindelsen till Danmark som Öresundsbron har utgjort innebär att Skåne tillåts vara en del av en större europeisk region, som i sin tur ger goda utsikter för ekonomisk tillväxt. Innan denna förbindelse byggdes förekom endast en obetydlig arbetspendling mellan dessa då två olika regioner.

Öresundsbron är en betalförbindelse och alla bilar som passerar behöver betala en avgift. Genomtänkta lösningar har dock gjort att förbindelsen ändå är väldigt smidig att passera, speciellt för de som åker över dagligen. För de personer som dagligen passerar finns ett så kallat BroPass, vilket gör passagen både prisvärd och enkel. De som sällan åker över förbindelsen kan istället köpa kontantbiljetter som säljs vid bron.

Båtförbindelser och ID-kontroll på Öresundsförbindelsen

Det går även enkelt att ta sig mellan Skåne och Danmark med båt. Den vanligaste förbindelsen är färjetransporten mellan Helsingborg och Helsingör, vilken endast tar cirka 20 minuter. Denna förbindelse är väl använd till arbetspendling men också av svenskar som ska på bilsemester ut i Europa. Färjorna går i princip dygnet runt och dagtid går de ungefär var femtonde minut, vilket gör detta till en effektiv och snabb förbindelse till Danmark.

År 2015 införde Sverige gränskontrollen på svenska sidan av Öresundsförbindelsen för att få kontroll på migrationskrisen. Gränskontrollen innebär att du kommer att behöva visa upp ID-kort som visar att du har tillåtelse att vistas i Sverige. Kontrollen införde dock problem för alla de som jobbar och bor på olika sidor av regionen eftersom resan tog längre tid i och med detta. Det löstes dock genom att kontrollerna sker på tåget.