Arbetar du i Malmö hamn är det stor chans att du redan är med i antingen Svenska hamnarbetarförbundet eller Hamnarbetarnas fackförening. Svenska hamnarbetarförbundet är helt fristående medan Hamnarbetarnas fackförening är en del av svenska transportarbetareförbundet.

Är du inte medlem i ett fackförbund så är det något du starkt borde överväga. Att vara med i ett fackförbund med just ditt arbetsområde som främsta inriktning innebär att du har en aktör i ryggen som i förhandlingar både kan och vågar stå upp mot arbetsgivare och myndigheter. De står för dina rättigheter när det kommer viktiga frågor som till exempel löner, arbetsförhållanden och pension. Ett fackförbund kan dessutom vara mer än så, de kan ofta både bistå dig ekonomiskt om du blir av med ditt jobb och hjälpa dig att hitta ett nytt.

Fackförbundens roll, ansvar och betydelse

Ett fackförbund är de anställdas röst i samhället. Fackförbunden förhandlar med arbetsgivare om kollektivavtal och med politiker om vilka regler och lagar som ska gälla kring hamnarbete och de anställdas förhållanden. Det kan vara förhandlingar angående löner, krav på arbetsmiljö, jämställdhet, möjligheter till vidareutbildning eller något annat som påverkar fackförbundets medlemmar.

Funderar du på vilket fackförbund som passar dig bäst så bör du ta hänsyn till fackförbundens ståndpunkter, intresseområden och hur de kan gynna dig som hamnarbetare. Ofta kan du spara tid genom att jämföra fackförbund och du kan då även ställa de faktorer som enligt dig är viktigast mot varandra. Det kan vara till exempel medlemskostnaden, villkor för att få bli medlem eller vilka förmåner du som medlem får.

För dig som student kan ett fackförbund kännas överflödigt då fackförbund är till för att hjälpa och gynna arbetare. Men som student kan ett medlemskap i ett fackförbund faktiskt ha sina fördelar. Till att börja med är studentmedlemskap ofta betydligt billigare än medlemskap för de som arbetar. Ett medlemskap för dig som student kan sedan innebära stöd vid extrajobb, intervjuträning, CV-granskning, stipendier och en hel del annat. Ett fackförbund är med andra ord inte enbart till för arbetare.

A-kassan ger dig ersättning vid arbetslöshet

Skulle du som hamnarbetare bli arbetslös så kan du få ersättning om du är ansluten till en a-kassa (även kallat arbetslöshetskassa). Jämför du a-kassor för hamnarbetare så är det stor chans att du stöter på Hamnarbetarnas a-kassa. Hamnarbetarnas a-kassa är den största svenska a-kassan för just hamnarbetare och erbjuder dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet mot en medlemsavgift på 145 kr. Tjänar du upp till 25 000 kr så ersätter de din inkomst upp till 80%.

hamnarbetares-akassa

Att vara medlem i en a-kassa innebär en ekonomisk trygghet inte bara som arbetslös utan även som anställd då du vet att en uppsägning eller annan situation som leder till att du blir arbetslös inte automatiskt leder till ekonomiska problem.