Malmö Centralstation är knutpunkten för en stor del av den trafik som sker till och från Malmö samt en del av trafiken som sker inom staden. Storleksmässigt (om man mäter antalet resenärer) är det den fjärde största i landet.

Fjärrtåg: Främst är det fjärrtåg som trafikerar sträckor mot storstäderna Stockholm och Göteborg. Gällande trafiken utrikes är det Köpenhamn som de flesta avgångar går till. Utöver det är det sommartid vanligt med avgångar mot Berlin.

Regiontåg: De vanligaste destinationerna för regiontåg är Helsingborg, Ängelholm, Kalmar m.m. Helt enkelt de större orterna i ”närområdet”

Lokaltrafik: De som vill ta sig vidare från Malmö Centralstation inom Malmö gör detta enklast med buss. Dessa avgår precis framför centralstationen på Centralplan. Vill man hellre ta sig vidare med taxi finns taxistationerna på precis andra sidan av huset.

På centralplan finns även regionbussarna mot exempelvis Falsterbo, Lomma och Svedala.

Malmö Station

Citytunneln

Citytunneln blev klar år 2010 och skapade ett ny underjordisk våning på centralstationen. Härifrån går Öresundstågen samt Pågatågen (Pendeltåg inom Malmöområdet). När Citytunneln blev klar skapades även två ytterligare stationer. Triangelns station (som ligger under jord) samt Hylle Station.

Öresundstågen är ett stort nätverk av regiontåg i regionen kring Öresund. Längst söderut är stationen i Helsingör och stationen längst norrut i är den i Göteborg.