En hamn är en plats vid antingen ett hav, en sjö, eller en flod som ger ett konstgjort eller naturligt skydd mot både tidvatten och vågor för ankrade fartyg. Vanligtvis byggs de så att fartygen kan ankra upp så det blir så lätt som möjligt att förflytta både personer och varor mellan fartyg och land. Men det finns även hamnar där man valt att bygga bostäder. Ett exempel på detta är i Malmö hamn där Västra hamnen blivit en plats för nya bostäder. Sveriges största hamn är Göteborgs hamn, som också är en av Nordens största hamnar.

Beroende på vad en hamn har för användning är de uppdelade i olika kategorier. De kan vara indelade i handelshamnar, som i sin tur är uppdelade efter allmän handelshamn, för olja och kemiska produkter, containerhamn, fiskehamn, färjehamn, yachthamn, örlogshamn, småbåtshamn och till sist naturhamn. På namnet hör man lätt vilka sorters båtar och fartyg som får lov att ankra var. Hamnar finns till alla olika sorters fartyg, stora som små.

Stora hamnar

Trelleborgs hamn är den näst största hamnen i Sverige när det kommer till både gods och fordonstrafik. Den enda som är större när det kommer till gods är Göteborgs hamn och när det gäller fordonstrafiken är Helsingborgs hamn större. Varje år fraktas cirka 10,3 miljoner ton gods och cirka 1,3 miljoner passagerare via Trelleborgs hamn. Göteborgs hamn är den största i Sverige och har en handelsvolym på cirka 38,2 miljoner ton.

Helsingborgs hamn är, baserat på godsmängd per år, Sveriges sjätte största hamn, men baserat på containermängd är detta Sveriges näst största. Helsingborgs hamn består av flera hamnar som var och en har tillhörande bassänger och terminaler. Gävle hamn är en intermodal hamn. Den är också ansluten till en järnväg och en landsväg som i sin tur är ansluten till Sveriges järnvägs- och landsvägsnät. Hamnen används främst av industri och import. Mer info finns på Sjöfartsverkets hemsida.

Lite fakta om hamnar i Sverige

Hamnar är i regel uppbyggda av ett system som består av vågbrytare, pirar, kajer, torrdockor och lagringshamnar. För att man ska kunna både tömma och lossa alla fartygen på bästa sätt är hamnarna utrustade med specialkonstruerad utrustning som sjösättningsramper och lyftkranar. De allra största hamnarna i Sverige är oftast anslutna till ett järnvägsnät och till motorvägar. En stad som har en hamn kallas för en hamnstad.

De olika typer av gods som transporteras genom hamnar kan vara flytande bulk, och det transporteras oftast i tankfartyg. Men om det är torrbulk som transporteras så kallas det för torrlastfartyg. Det vanligaste godsen som transporteras är dock containrar och ro-ro-enheter, såsom exempelvis lastbilar, släp och järnvägsvagnar. En stor del av vårt importerade gods förs sedan vidare till andra orter eller områden med hjälp av antingen tåg eller lastbil.