Bostadspriserna har stigit med cirka 20 procent i de centrala delarna av Malmö bara det senaste året. Troligtvis är taket ännu inte nått då flera, relativt centrala, områden har stor potential att blomma upp och utvecklas till attraktiva områden att bo i. Och det är mycket på gång i Malmö när det gäller nybyggnation och utveckling av havsnära områden, inte minst i och runt Västra Hamnen.

Planer för Västra Hamnen

Markområdet mellan Västra Hamnen och Malmö City ägs i dagsläget av bostadsbolagen Balder och Peab. Här planerar man för att gemensamt uppföra 1 500 nya bostäder, kontorslokaler, en grundskola och ett par förskolor. Området, som kallas Varvsstaden, har goda förutsättningar för att bli ett av de mest eftertraktade områdena i Malmö. Här finns närheten till vattnet och Öresundsbron, men även Malmö Centralstation. Det finns även planer på att koppla samman hamnområdet med Malmös centrala delar med hjälp av nya gång- och cykelvägar. Det är ett omfattande projekt, som man beräknar slutföra inom en tjugoårsperiod.

Foto: Ingus Kruklitis / Shutterstock.com

De första hyresgästerna att flytta in i Flagghusen (2007) kunde välja mellan 626 stycken lägenheter. Här finns bland annat ett LSS-boende och affärslokaler. Det är nära till såväl kollektivtrafik som grönområden och skola. Flera lägenheter erbjuder fin utsikt över småbåtshamnen och Öresund. Ytterligare 630 lägenheter stod klara 2013, då området Fullriggaren färdigställdes. Även här finns närhet till parker och kollektivtrafik samt parkeringshus. Nästa område att stå klart heter Kappseglaren, och innefattar kvarteren Koggen, Klippern, Klosterbåten och Klyvaren. Här finns förskola, affärslokaler och lekplats samt god anslutning till kollektivtrafik.

Framtidens projekt

Det planeras för ytterligare om- och utbyggnader i och runt Malmö. Det nordligaste av dem kallas för Galeonen, och är den etapp som sist ska byggas i området Västra Hamnen. Man beräknar att det ska stå klart 2020. Samma år är det också inflyttningsstart i lägenheterna i området Kaj 306. För de som ska bo högt upp i huset erbjuds en maffig utsikt över hamninloppet samt varvsbassängen. På markplan ska man bygga kommersiella lokaler som möjliggör för restauranger och butiker att ha uteservering/försäljning.

2016 byggdes cirka 3 000 bostäder i Malmö, ungefär 1 000 fler än man byggde 2015, vilket var ett rekordår. Byggtakten verkar hålla i sig, med nybyggnationer i bland annat Hyllie och Limhamn. Detta gör att bostadsbyggandet i Malmö står sig väl jämfört med bostadsbyggandet i landets två andra större städer exempelvis Göteborg med sina 3 000 nya bostäder under 2017 och 2021 beräknas en pik på 8 000 bostäder. I Stockholm byggdes omkring 7000 bostäder under 2017, dock såg man en tendens till utplaning under senare delen av året.