Mellersta hamnenMalmö hamn ligger norr om centrala Malmö och ägs sedan 2001 CMP, Copenhagen Malmö Port AB, som även äger Köpenhamns hamn. Import av bilar är en viktig inkomst för hamnen och bland annat Toyota använder Malmö hamn för att leverera fordon till Sverige, Norge, Danmark och Finland. Just nu pågår några olika utvecklingsprojekt i hamnen. Det rör sig bland annat om nya utfyllnader i havet som möjliggörs genom att använda schaktmassor från byggandet av Citytunneln. Det planeras även breddning och fördjupning av farlederna in till kajen då man skulle vilja ta emot fler större fartyg samtidigt. En annan möjlighet man ser att flera delar av de äldre hamnområdena kan komma att få ny användning som bostadsområde. Frågan är bara hur pass mycket mer yta man kan ta i anspråk för bostäder utan att komma i konflikt med hamnverksamhetens intressen.

Hamnområden i Malmö hamn

Frihamnen

Frihamnen ligger ovanför och strax till norr om den Inre hamnen. Frihamnen utnyttjas för lagring och omlastning av gods för vidare transport inom Östersjön till närbelägna länder.

Inre hamnen

Den inre hamnen är den äldsta hamnen i Malmö hamn. Malmö centralstation ligger i inre Hamnen vilket gör den närbelägen till vidare transport av såväl människor som transportgods.

Mellanhamnen

I Mellersta hamnen finns industrier och lagerlokaler och CMP har även sitt kontor i Mellersta hamnen. Stora ytor i Mellersta hamnen används för uppställning av importerade bilar.

Norra hamnen

I Norra hamnen finns inte så mycket förutom att E.ON driver ett fjärrvärmeverk baserat på träavfall och flis där. 2009 började man en utbyggnad med nytt färjeläge och ny containerhamn.

Oljehamnen

Förutom ett många oljecisterner finns en kemisk industri i området som ligger i den nordöstra delen av hamnen.

Västra hamnen

Västra hamnen är idag ett bostadsområde och Malmö högskola ligger till största delen i området.

Östra hamnen

I Östra hamnen hittar man företag och tung industri av olika slag, t.ex. Tobaksfabriken som är ett av företagen i området.

Historia

Malmö hamn har vuxit fram och här kan du läsa hela historien om Malmö hamn och hur hamnen har utvecklats.