Malmö hamn historiaDet grunda vattnet varit orsak till att hamnen varit uppbyggd på ett helt annat sätt tidigare i stadens historia. Hamnar i Malmö har använts sedan medeltiden och fram till slutet på 1700-talet fick skeppen lägga till vid en lång ”brygga” som sträckte sig från land. Detta eftersom skeppen inte kunde komma närmare land på grund av för lågt vattendjup.

Utöver att bryggan gick sönder på grund av is, blåst och vågor låg de största skeppen mycket blottade för de hårda naturkrafterna när de inte kunde komma tillräckligt nära land. Det är orsaken till att det byggdes speciella stenrösen som skulle hjälpa till att skapa säkrare ankringsmöjligheter. Dessa finns däremot inte kvar idag.

En riktig hamn byggs

I slutet av 1700-talet började så en ”riktig” hamn byggas i Malmö. Målet var att även kunna slälppa in de större skeppen för enklare av- och pålastning. År 1820 fanns två pirer och ca 20 år senare byggdes vallar som ramade in dessa pirer.

När sedan Kockums etablerade sig i staden på 1870-talet, samt allt fler färjelinjer började erbjudas från hamnen, byggdes den ut med flera hamnområden. Utöver att områdena växte skapades även allt fler möjligheter för de större fartygen att komma tillräckligt nära land.