CitytunnelnFörsta spadtaget på Citytunneln i Malmö togs 2005 och efter fem års byggnation kunde järnvägstunneln öppnas för trafikering. Sammanlagt består den av en sträcka på 17 kilometer där 6 km av dessa är den tunnel som går under de mest centrala delarna av Malmö.

Tack vare dess längd har underjordiska stationer byggts. På Malmö Centralstation byggdes, i samband med att tunneln byggdes, ett ny underjordisk våning. Det är på denna våning som en av de nya stationerna för Citytunneln idag finns. Den andra heter Triangelns Station och ligger vid köpcentrumet Triangeln.

Citytunneln – dess historia

Första steget mot City Tunneln togs 1991 då en politisk överenskommelse fanns om att bygga en tågförbindelse genom staden. Detta för att skapa en anslutning till Öresundsbron som vid den tidpunkten inte ännu var byggd. Från 1995 genomfördes en rad utredningar för olika slags lösningar vilket alltså landade i skapandet av Citytunneln. Citytunnelkonsortiet skapades som fick i uppdrag att planera byggnationen som sedan kunde starta år 2005.

Målet med tunneln har alltid varit att göra Malmö Centralstation till en mer tydlig genomfartsstation och att därmed även minska den övertrafikerade Kontinentalbanan. Utöver det var målet att skapa trafik via Öresund och att knyta samman andra delar av fjärrtågstrafiken med tågtrafiken kring Öresundsregionen.