Malmö är vårt lands tredje största stad och dess hamn är således både stor och viktig. Närheten till Köpenhamn möjliggör för samarbete med danskarna och en stor del av de arbeten som finns i hamnen täcker båda dessa länder. Det kan vara lätt att tro att det arbete som sker i hamnen endast avser stora fartyg, containrar och import av bilar men Malmö hamn erbjuder mycket mer än så. Här finns både nybyggda bostäder och en rad olika arbetsplatser.

Malmö hamn utgörs av sju olika delar. Den ena av dem, Inre hamnen, utgörs bland annat av Malmö Centralstation, vilket innebär att ett stort antal personer och gods passerar där dagligen. Med hjälp av personal- och godståg kan man nå i stort sätt vilken ort som helst i Sverige och närliggande länder. Malmö Centralstation inhyser dessutom ett stort antal restauranger och caféer, vilka även dessa öppnar upp för jobbmöjligheter.

Import av bilar

Malmö hamns position gör att den är perfekt för import av bilar. Tillverkare som bland annat Toyota använder den svenska hamnen för att få ut sina modeller till bland annat Sverige, Danmark, Norge och Finland. För att en sådan aktivitet ska kunna utföras krävs en stor arbetskraft. Personal behövs för att ta emot lastfartyget, lasta av bilarna, förvara dem och sedan skicka dem vidare inom landet och resten av Norden.

Förvaring av importerade bilar görs främst i Mellersta hamnen. Det är här flertalet industrier återfinns och dessutom har CMP, Copenhagen Malmö Port, sitt kontor här. Tack vare hamnens position passerar de flesta fartyg här både på väg in och ut från Östersjön. Det gör hamnen till den största hamnoperatören i Skandinavien och Öresund till ett av världens mest trafikerade sund. Detta i sin tur leder till otroligt många jobbtillfällen.

E.ON och Malmö Högskola

Är du intresserad av fjärrvärme och vill jobba i Malmö är det Norra hamnen som gäller. Här driver nämligen E.ON fjärrvärme baserat på träavfall och flis. För jobb hos el- och energibolaget kontaktar du dem privat eller håller utkik efter lediga positioner. Norra delen av hamnen fungerar även som containerhamn. Containrarna tar mycket plats och staplas på varandra för att använda utrymmet maximalt. Till detta behövs bland annat skickliga truckförare.

Västra hamnen inhyser ett bostadsområde och här hittar vi Turning Torso. Utöver bostadshus fungerar byggnaden som kontor åt flertalet företag, både bostadsrättsföreningar och advokatbyråer sköter sitt jobb från denna unika skyskrapa. I Västra hamnen finns även delar av Malmö Högskola där flertalet arbetstitlar huserar. Utöver lärare hittas exempelvis även lokalvårdare och, inte att förglömma, studenterna som i framtiden kommer arbeta runt om i landet och några av dem kanske inom Malmö hamn.