Olika hamnar runt om i Sverige tar emot olika sorters båtar och fartyg. Vissa är enbart till för mindre båtar, såsom fritidsbåtar, medan andra är mer till för tankfartyg och färjor. Malmö hamn är till exempel uppdelad i många olika hamnar. Varje hamn är till för olika sorters fartyg och båtar. Hur hamnarna där ser ut är baserade på just vad för båtar som är tillåtna här.

Malmö hamn är uppdelat i sju stycken olika områden. Det äldsta området är Inre hamnen som förr stod för passagerartrafiken från Malmö till Köpenhamn. Denna trafik upphörde dock när Öresundsförbindelsen blev färdig år 2001. En annan stor hamndel är Mellersta hamnen där alla importerade bilar ställs upp innan de skickas vidare. Det är en import som står för en stor del av hamnens omsättning.

De olika fartygen

Malmö har en oljehamn som ligger i den nordöstra delen. Det är sådana hamnar som tankfartyg kommer till. Deras tankar kan innehålla råolja, men också tankar av gas som alltid transporteras i vätskeform. Produkter, såsom diesel och bensin, transporteras även de i tankfartyg. Frihamnen används mest för lagring och omlastning av gods idag. En stor del av godset är containrar och containerfartygen är stommen i världshandeln.

En stor och viktig del av Malmö hamns omsättning är import av bilar. Denna import är gjort med ro-ro-fartyg. Dessa fartyg fraktar främst last som kan köras ombord, som bland annat lastbilstrailers. De transporterar även fabriksnya personbilar. Tre gånger om dagen avgår Nordö Links färjor till Travemünde. Färjor är ett fartyg som ingår i en fast bestämd linje med fast bestämda tider. Dessa kan transportera personbilar, passagerare samt lastbilar.

Historiskt

Den första hamnen började man bygga på 1770-talet. Staden behövde en hamn där de fartyg som var lite större kunde lägga an direkt i hamnen. Efter att järnvägsstationen invigdes 1856 blev det lättare för resenärer att ta sig till hamnen. Passagerare kunde enkelt stiga av tåget för att enkelt ta sig ombord på färjorna. På 1890-talet presenterades reguljära färglinjer med ångbåt till England och Köpenhamn. I samband med detta anlades Nyhamn.

År 1910 flyttade Kockums hela sin verksamhet till hamnen. Frihamnen invigdes år 1923 samtidigt som industrihamnen längre österut byggdes. 1990 bolagiserades hamnförvaltningen och när Öresundsbron öppnades gick Malmö Hamn AB tillsammans med hamnen i Köpenhamn och blev bolaget Copenhagen Malmo Port. År 2002 lades verksamheten med passagerarfärjor ner. Idag går dock godstrafiklinjen Nordö Link från Malmö till Travemünde. Dessa fartyg transporterar främst lastbilar med förare.